AA
Prosedyrer.no
Metodebok for Legevakten i Oslo
Sist oppdatert: 20.05.2019
Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi
Sist oppdatert: 23.05.2019
Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten
Sist oppdatert: 05.03.2019
Metodebok i indremedisin (OUS-Ullevål)
Sist oppdatert: 19.10.2018
Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi
Sist oppdatert: 18.02.2019
Metodebok i ortopedisk kirurgi (HUS)
Sist oppdatert: 17.01.2019
Brukerhåndbok i mikrobiologi (OUS)
Sist oppdatert: 22.05.2019
Traumemanualen (OUS)
Sist oppdatert: 16.11.2016
Nasjonal Veileder i Endokrinologi
Sist oppdatert: 26.03.2019
Obstetrisk avdeling (SSK)
Sist oppdatert: 09.05.2019
Metodebok i Intensivmedisin (HUS)
Sist oppdatert: 21.05.2019
Metodebok i Anestesi (HUS)
Sist oppdatert: 30.04.2019
Metodebok i Anestesi - KK/øye (HUS)
Sist oppdatert: 14.05.2019
Håndbok Infeksjonsmedisin (OUS)
Sist oppdatert: 21.05.2019
Metodebok Asker og Bærum Legevakt
Sist oppdatert: 20.05.2019
Akutt organsvikt – en innføring
Sist oppdatert: 14.03.2019