Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/code/prosedyrebok.web/www/charlie_setlanguage.php on line 2

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/code/prosedyrebok.web/www/charlie_setlanguage.php on line 3
Prosedyrer.no
AA
Prosedyrer.no
Metodebok for Legevakten i Oslo
Sist oppdatert: 29.11.2017
Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi
Sist oppdatert: 22.11.2017
Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten
Sist oppdatert: 28.11.2017
Helseinnovasjon (OUS)
Sist oppdatert: 02.11.2016
Metodebok i indremedisin (OUS-Ullevål)
Sist oppdatert: 10.09.2017
Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi
Sist oppdatert: 14.12.2017
Metodebok i ortopedisk kirurgi (HUS)
Sist oppdatert: 15.09.2017
Brukerhåndbok i mikrobiologi (OUS)
Sist oppdatert: 06.12.2017
Traumemanualen (OUS)
Sist oppdatert: 16.11.2016
Nasjonal Veileder i Endokrinologi
Sist oppdatert: 22.10.2017
Obstetrisk avdeling (SSK)
Sist oppdatert: 28.11.2017
Metodebok i Intensivmedisin (HUS)
Sist oppdatert: 13.11.2017
Metodebok i Anestesi (HUS)
Sist oppdatert: 15.12.2017
Metodebok i Anestesi ved KK (HUS)
Sist oppdatert: 13.12.2017