AA
Prosedyrer.no
Metodebok for Legevakten i Oslo
Sist oppdatert: 01.03.2018
Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi
Sist oppdatert: 22.11.2017
Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten
Sist oppdatert: 28.11.2017
Helseinnovasjon (OUS)
Sist oppdatert: 08.04.2018
Metodebok i indremedisin (OUS-Ullevål)
Sist oppdatert: 05.01.2018
Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi
Sist oppdatert: 21.03.2018
Metodebok i ortopedisk kirurgi (HUS)
Sist oppdatert: 16.03.2018
Brukerhåndbok i mikrobiologi (OUS)
Sist oppdatert: 18.04.2018
Traumemanualen (OUS)
Sist oppdatert: 16.11.2016
Nasjonal Veileder i Endokrinologi
Sist oppdatert: 22.04.2018
Obstetrisk avdeling (SSK)
Sist oppdatert: 20.04.2018
Metodebok i Intensivmedisin (HUS)
Sist oppdatert: 05.03.2018
Metodebok i Anestesi (HUS)
Sist oppdatert: 02.04.2018
Metodebok i Anestesi ved KK (HUS)
Sist oppdatert: 15.04.2018
Metodebok Asker og Bærum Legevakt
Sist oppdatert: 09.04.2018