AA
Prosedyrer.no
Metodebok for Legevakten i Oslo
Sist oppdatert: 26.06.2018
Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi
Sist oppdatert: 20.08.2018
Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten
Sist oppdatert: 19.09.2018
Helseinnovasjon (OUS)
Sist oppdatert: 08.04.2018
Metodebok i indremedisin (OUS-Ullevål)
Sist oppdatert: 24.05.2018
Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi
Sist oppdatert: 19.09.2018
Metodebok i ortopedisk kirurgi (HUS)
Sist oppdatert: 22.05.2018
Brukerhåndbok i mikrobiologi (OUS)
Sist oppdatert: 30.08.2018
Traumemanualen (OUS)
Sist oppdatert: 16.11.2016
Nasjonal Veileder i Endokrinologi
Sist oppdatert: 20.09.2018
Obstetrisk avdeling (SSK)
Sist oppdatert: 13.09.2018
Metodebok i Intensivmedisin (HUS)
Sist oppdatert: 13.09.2018
Metodebok i Anestesi (HUS)
Sist oppdatert: 30.08.2018
Metodebok i Anestesi - KK/øye (HUS)
Sist oppdatert: 27.08.2018
Metodebok Asker og Bærum Legevakt
Sist oppdatert: 12.09.2018