AA
Prosedyrer.no
Gammel versjon Metodebok for Legevakten i Oslo
Sist oppdatert: 30.08.2019
Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi
Sist oppdatert: 21.08.2019
Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten
Sist oppdatert: 27.06.2019
Metodebok i indremedisin (OUS-Ullevål)
Sist oppdatert: 30.06.2019
Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi
Sist oppdatert: 28.08.2019
Metodebok i ortopedisk kirurgi (HUS)
Sist oppdatert: 03.06.2019
Brukerhåndbok i mikrobiologi (OUS)
Sist oppdatert: 23.08.2019
Traumemanualen (OUS)
Sist oppdatert: 16.11.2016
Nasjonal Veileder i Endokrinologi
Sist oppdatert: 22.08.2019
Obstetrisk avdeling (SSK)
Sist oppdatert: 19.06.2019
Metodebok i Intensivmedisin (HUS)
Sist oppdatert: 31.07.2019
Metodebok i Anestesi (HUS)
Sist oppdatert: 26.08.2019
Metodebok i Anestesi - KK/øye (HUS)
Sist oppdatert: 26.08.2019
Håndbok Infeksjonsmedisin (OUS)
Sist oppdatert: 23.08.2019
Metodebok Asker og Bærum Legevakt
Sist oppdatert: 15.08.2019
Akutt organsvikt – en innføring
Sist oppdatert: 14.03.2019
Organdonasjon - protokoll
Sist oppdatert: