Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/code/prosedyrebok.web/www/charlie_setlanguage.php on line 2

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/code/prosedyrebok.web/www/charlie_setlanguage.php on line 3
Prosedyrer.no
AA
Prosedyrer.no
Metodebok for Legevakten i Oslo
Sist oppdatert: 30.05.2017
Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi
Sist oppdatert: 09.11.2016
Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten
Sist oppdatert: 06.06.2017
Helseinnovasjon (OUS)
Sist oppdatert: 02.11.2016
Metodebok i indremedisin (OUS-Ullevål)
Sist oppdatert: 29.04.2017
Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi
Sist oppdatert: 12.06.2017
Metodebok i ortopedisk kirurgi (HUS)
Sist oppdatert: 28.05.2017
Brukerhåndbok i mikrobiologi (OUS)
Sist oppdatert: 23.07.2017
Traumemanualen (OUS)
Sist oppdatert: 16.11.2016
Nasjonal Veileder i Endokrinologi
Sist oppdatert: 26.07.2017
Obstetrisk avdeling (SSK)
Sist oppdatert: 31.05.2017
Metodebok i Intensivmedisin (HUS)
Sist oppdatert: 02.06.2017
Metodebok i Anestesi (HUS)
Sist oppdatert: 20.07.2017
Metodebok i Anestesi ved KK (HUS)
Sist oppdatert: 17.07.2017